درحال بارگذاری ....

بهار نشد

کسی مسافر این آخرین قطار نشد 

کسی که راه بیندازمش سوار نشد ! 

چقدر گل که به گلدان خالی ام نشکفت

چقدر بی تو زمستان شد و بهار نشد

مشاهده ادامه مطلب

زمستان

,

بهار

,

مسافر

,

مهدی فرجی

,

قطار

,

به کسی چه

 به کسی چه این صدا کارش از تو خوندنه

یا که کار هر شبم با گریه بیدار موندنه

باز می خونم از تو که دوست دارم خیلی زیاد

تو همون حس قشنگی که دلم رو نمی خواد

مشاهده ادامه مطلب

به کسی چه

,

بابک جهانبخش

,

گریه

,

ترانه

,

غریبه

,