درحال بارگذاری ....

آواره

دوستت دارم پریشان‌، شانه می‌ خواهی چه کار؟

دام بگذاری اسیرم‌، دانه می‌ خواهی چه کار؟

تا ابد دور تو می‌گردم‌، بسوزان عشق کن‌

ای که شاعر سوختی‌، پروانه می‌ خواهی چه کار؟

مشاهده ادامه مطلب

دوستت دارم

,

عشق

,

آواره

,

آغوش

,

مهدی فرجی

,

بهار نشد

کسی مسافر این آخرین قطار نشد 

کسی که راه بیندازمش سوار نشد ! 

چقدر گل که به گلدان خالی ام نشکفت

چقدر بی تو زمستان شد و بهار نشد

مشاهده ادامه مطلب

زمستان

,

بهار

,

مسافر

,

مهدی فرجی

,

قطار

,