درحال بارگذاری ....

سلام

بگو سرگرم چی بودی که اینقد ساکت و سردی

خودت آرامشم بودی خودت دلواپسم کردی

ته قلبت هنوز باید یه احساسی به من باشه

چقدر باید بمونم تا یکی مثل تو پیدا شه

مشاهده ادامه مطلب

سلام

,

فریدون آسرایی

,

بارون

,

حسین غیاثی

,

خزون

,