درحال بارگذاری ....

فال حافظ

طبق رسومات قدیمی، ایرانیان در روز هایی مانند عید نوروز، شب یلدا و... فال حافظ می گیرند.

نیت کننده معمولاً در هنگام تفأل از دیوان حافظ، او را به عزیزترین کسانش یعنی به خداوند و معشوقه اش (شاخه نبات) قسم می دهد.

 این قسم معمولاً به این شکل ادا می شود :

ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی.

ضمن اینکه شاید بهتر باشد برای شادی روح حافظ، صلوات یا فاتحه ای نثار نماییم!

"نیت کنید و روی دکمه زیر کلیک کنید"

 

 

حافظ شیرازی