درحال بارگذاری ....

قاصدک

قاصدك! هان، چه خبر آوردی؟

از كجا وز كه خبر آوردی؟

خوش خبر باشی، اما،‌ اما

گرد بام و در من

بی ثمر می گردی

انتظار خبری نیست مرا

نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری

برو آنجا كه بود چشمی و گوشی با كس

برو آنجا كه تو را منتظرند

قاصدك

در دل من همه كورند و كرند

دست بردار ازین در وطن خویش غریب

قاصد تجربه های همه تلخ

با دلم می گوید

كه دروغی تو، دروغ

كه فریبی تو، فریب

قاصدك! هان، ولی... آخر... ای وای

راستی آیا رفتی با باد؟

با توام، آی! كجا رفتی؟ آی

راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟

مانده خاكستر گرمی، جایی ؟

در اجاقی طمع شعله نمی بندم

خردک شرری هست هنوز؟

قاصدك 

ابرهای همه عالم شب و روز 

در دلم می گریند

"مهدی اخوان ثالث"


قاصدک

نگارش توسط پژمان در تاریخ شنبه 07 فروردین 1395 با موضوع دفتر شعر ، مهدی اخوان ثالث ،

دیدگاه شما


کد امنیتی رفرش