درحال بارگذاری ....

زمزمه

ای نگاهت خنده مهتاب ها

بر پرند ِ رنگ رنگ ِ خواب ها

ای صفای جاودان ِ هرچه هست

باغ ها، گل ها، سحر ها، آب ها

ای نگاهت جاودان افروخته

شمع ها، خورشیدها، مهتاب ها

ای طلوع بی زوال آرزو

در صفای روشنی محراب ها

ناز نوشینی تو و دیدار توست

خنده مهتاب در مرداب ها

در خرام نازنینت جلوه کرد

رقص ماهی ها و پیچ و تاب ها

"محمدرضا شفیعی کدکنی"


زمزمه

نگارش توسط پژمان در تاریخ پنجشنبه 24 تیر 1395 با موضوع دفتر شعر ، محمدرضا شفیعی کدکنی ،
کلیدواژه‌ها : #مهتاب #گل ها #سحر #آرزو #دیدار

دیدگاه شما


کد امنیتی رفرش